Jak je diagnostikována myastenická krize?

Některá nervová onemocnění jsou lékaři obtížně diagnostikována během počáteční léčby pacientů. Mezi takové nemoci patří myasthenia gravis. Počáteční stížnosti na rychlou únavu, vyjádřené pacientem. Ale po odpočinku svalová únava na krátkou dobu ustoupí a pacient se opět cítí zcela normálně.

Mezitím je myasthenia gravis porušením neuromuskulárního přenosu signálů z centrálního nervového systému do příčně pruhovaných svalů - proč se po mírném zatížení objeví abnormální cyklická únava.

Obsah článku
 • Typy myastenického syndromu
 • Myastenická krize
 • Krizová léčba
 • Podrobnosti o nemoci

  Jak je diagnostikována myastenická krize?

  Rozlišovat mezi imunitně závislou myasthenia gravis a myastenickými syndromy.

  Prvním důvodem jsou autoimunitní nemoci, vývoj syndromů je způsoben soubor vývojových vad: postsynaptické a presynaptické.

  Tyto vady nejsou ničím jiným než porušením syntézy látek nezbytných pro normální život těla a vadou v orgánech vnímání. V důsledku patologií organických procesů je funkce brzlíku narušena.

  Impulzem pro zahájení autoimunitních onemocnění nebo poruch biochemických procesů v těle mohou být všechny faktory, které oslabují imunitní stav, zejména infekční nemoci, stres nebo trauma.

  < p> Lze rozlišit následující formy myasthenia gravis:
  • oční;
  • bulbar;
  • zobecněné.
  Jak je diagnostikována myastenická krize?

  Někteří lékaři se domnívají, že myasthenia gravis je spojena s myasthenia gravis a není klasifikována jako samostatný stav.

  První příznaky myasthenia gravis oční formy jsou poškození svalů očních víček. Pacienti si stěžují na pokleslá víčka, rychlou únavu očí, duplikaci obrazu.

  Potom se přidají známky bulbární myasthenia gravis - atrofie svalů hltanu, také inervovaná hlavovými nervy.

  Žvýkací a polykací funkce jsou narušeny, v budoucnu se změní zabarvení hlasu, zmizí schopnost artikulovat řeč.

  U generalizované myasthenia gravis jsou všechny svaly postupně blokovány - shora dolů - od cervikálního a lopatkového až po dorzální, pak jsou ovlivněny svaly končetin. Objeví se slintání, pro pacienta je obtížné se o sebe postarat, provádět jednoduché akce, pocit slabosti končetin.

  Jak je diagnostikována myastenická krize?

  Zvýšení příznaků se může zastavit v jakékoli fázi.

  U dětí se onemocnění u většiny dětí neobjevuje dříve než za šest měsícůVe většině případů je diagnostikována u chlapců starších 10 let. Od prvních příznaků - slabost svalů očních víček - uplynou až 2 roky do dalšího .

  Typy myastenického syndromu

  Existuje několik myastenických syndromů způsobených genetickými defekty.

  Vše dědí se autozomálně recesivně, s výjimkou autozomálně dominantního syndromu, který je způsoben pomalým uzavíráním imunitních kanálů:

  Jak je diagnostikována myastenická krize?
  1. Lambert-Eatonův syndrom častěji diagnostikována u mužů nad 40 let. Jeho hlavními znaky jsou slabost proximálních svalů končetin při zachování bulbárních a extraokulárních svalů. Příznaky mohou být před klinickými projevy, při fyzické námaze - při sportu lze zastavit svalovou slabost;
  2. Vrozený myastenický syndrom. Známky - porušení symetrického pohybu očních koulí a ptóza očních víček;
  3. Příznaky - oslabení obličejových a kosterních svalů, funkce sání je narušena;
  4. svalová hypotonie a nedostatečný rozvoj synaptického aparátu způsobují vzácný myastenický syndrom, při kterém šlachové reflexy jsou sníženy. Typickými příznaky tohoto stavu jsou asymetrie obličeje, mléčných žláz a trupu;
  5. Myastenické syndromy mohou být způsobeny užíváním určitých léků: D-penicilamin a antibiotika: aminoglykosidy a polypeptidy. Zlepšení nastává během 6-8 měsíců po vysazení léku.

  Syndrom způsobený pomalým uzavíráním iontových tubulů má následující příznaky:

  • slabost okulomotorických svalů;
  • svalová atrofie;
  • slabost končetin.

  Léčba každého případu myasthenia gravis se provádí podle konkrétního algoritmus.

  Lze použít:

  • kortikosteroidy;
  • antibiotika;
  • < li> anticholinestasická léčiva;
 • plazmaferéza a další typy specifické terapie.
 • Léky používané pro jednu formu onemocnění jsou pro jiné formy neúčinné.

  Myastenická krize

  Jak je diagnostikována myastenická krize?

  Hlavními příznaky myastenické krize jsou rozsáhlé dysfunkce bulbárních svalů, včetně dýchacích, až do nástupu apnoe. .

  Intenzita příznaků roste kritickou rychlostí - hypoxie mozku mo může dojít do půl hodiny.

  Pokud není poskytnuta pohotovostní péče pro náhlou myastenickou krizi, pacient se udusí.

  Příčinou vzniku krize mohou být následující faktory:

  • stresující podmínky;
  • zvýšená fyzická aktivita;
  • chřipka;
  • akutní respirační onemocnění;
  • metabolické poruchy;
  • hormonální nerovnováha ;
  • intoxikace různými etiologiemi.

  Tyto faktory vyvolávají blokování nervosvalového vedení, způsobují ztrátu vzrušivosti svalů a šlach. .

  Pacienti s myasthenia gravis mají vždy u sebe poznámku, která říká, že trpí takovou a takovou formou onemocnění a jaké léky jsou pro první pomoc potřebné. Pacienti s sebou většinou nosí léky - proserin a kanevin .

  Pokud je mezi těmi, jejichž očím se vyvinula myastenická krize, kteří ví, jak injekčně podávat, alespoň 1 osoba, život této osoby bude zachráněn. Zavolejte však "sanitka" je to stále nutné.

  Léčba krize

  Jak je diagnostikována myastenická krize?

  Způsob léčby myastenické krize je zcela určen stavem pacienta a jak rychle byla nouzová pomoc poskytnuta speciální brigádou, která dorazila na místo volání.

  Jakmile je to možné, musí být oběť umístěna na jednotce intenzivní péče a připojte se k ventilátoru - umělé dýchání. Umělá plicní ventilace by měla být provedena minimálně do 24 hodin.

  Účinně obnovuje stav plazmaferézy, ale může být nutné intravenózní podání imunoglobulinu. Spolu s imunoglobulinem se používá methylprednisolon a chlorid draselný.

  Pokud je v anamnéze zánětlivých procesů, používá se kombinovaná léčba s imunoglobulinem, chloridem draselným a methylprednisolonem.

  < p> Používají se antioxidanty - zejména kyselina lipoová. Snižují množství volných radikálů nahromaděných v krvi, snižují závažnost oxidativního stresu v těle pacienta.

  Přechod z ventilátoru na spontánní dýchání se provádí na základě klinického obrazu, hodnotí se následující faktory:

  Jak je diagnostikována myastenická krize?
  • stabilizace srdeční frekvence a hloubky a dechové frekvence;
  • absence cyanózy a agitace;
  • absence poruchy vědomí;
  • dýchací svaly se začnou účastnit procesu dýchání;
  • reakce žáků na světelné podněty.

  Kromě toho , jsou brány v úvahu hodnoty krevních testů získané laboratoří.

  Pacient může zůstat na ventilátoru až 4 dny. Pokud během této doby nedojde k obnovení spontánního dýchání, provede se chirurgický zákrok k zavedení tracheostomie - to pomáhá zastavit tracheální dekubity.

  Vzhledem k úrovni vývoje moderní medicíny obecně a vybavení jednotek intenzivní péče, zejména školení speciálních lékařských týmů, míře úmrtnosti myastenická krize se ve srovnání se situacemi v roce 1990 12krát snížila.

  Pokud uvidíte na ulici člověka, který se vám začne dusit před očima, kůže začne blednout nebo zmodrá, nezapomeňte musíte zavolat sanitku. Život takových lidí do značné míry závisí napotěšení z lhostejnosti ostatních.